Kinga Sochacka

Kinga Sochacka

Chirurg stomatolog

–  Chirurgia stomatologiczna

–  Implanty

– Leczenie chorób przyzębia i błon śluzowych

– Stomatologia estetyczna

W 1996 roku ukończyła studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym​.

Uzyskała specjalizację I stopnia z Chirurgii Stomatologicznej.

Uczestniczy w wielu Międzynarodowych Kongresach, Zjazdach i Szkoleniach z zakresu​ Chirurgii Stomatologicznej, Implantologii i Periodontologii.

Współpracuje z wieloma Specjalistycznymi Gabinetami w Polsce.

Zakres usług

Certyfikaty